» РАЗПИСИ НА ЗАЛИ
на внимането на служители на Философски факултет

 

Администратори:

Весела Цокева               elearn@phls.uni-sofia.bg

Антоанета Димитрова      antoanetadim@gmail.com  

 

Инструкция за регистрация в Moodle