Πατήστε στο σύνδεσμο 01.6_Създаване_на_курс.pdf για να δείτε το αρχείο.