Презентация 5: Създаване на (празен) курс

Презентация 6: Създаване на курс

Haga clic en 01.6_Създаване_на_курс.pdf para ver el archivo.