ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратор:
Симеон Хинковски
(hinkovski@uni-sofia.bg)
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратори:
Антоанета Димитрова
Весела Цокева
(elearn@phls.uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Администратор:
Симеон Хинковски
(hinkovski@uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Администратор:
Ружа Мускурова
(ruzha_m@slav.uni-sofia.bg)
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратор:
Симеон Хинковски
(hinkovski@uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

Администратор:
Стоян Съев
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

Администратор:
Иван Душков
Николай Цанев
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Администратор:
Гриша Атанасов

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратор:
Христо Бъчваров
(hristo.s.b@theo.uni-sofia.bg)

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратор:
Рени Панчева
(reni@feb.uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Администратор:
Теменужка Малчева
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратор:
Николай Зографов
(zoggy@phys.uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

Администратор:
Стефан Цаковски
(ahst@chem.uni-sofia.bg)
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратор:
Благой Узунов
(buzunov@uni-sofia.bg)
ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратор:
Мудъл Администратор
(elearn@uni-sofia.bg)
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Администратор:

Центрове
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

Администратор:
Мудъл Администратор
(elearn@uni-sofia.bg)
ЦЕНТЪР ПО КОРЕИСТИКА

Администратор:
Николина Кирилова
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

Администратор:
Лука Гергински

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Администратор:
Румяна Пейчева-Форсайт
(R.Peytcheva@fp.uni-sofia.bg)
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Администратор:
Мудъл Администратор
(elearn@uni-sofia.bg)
ВИРТУАЛЕН КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Администратор:
Ивона Чинкова
(itinkova@admin.uni-sofia.bg)
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Администратор:
Мудъл Администратор
(elearn@uni-sofia.bg)
  ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Администратор:
Симеон Хинковски
(hinkovski@uni-sofia.bg)
Проекти Административни
ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ

Администратор:
Весела Цокева
(vcokeva@phls.uni-sofia.bg)

Конкурси за академични длъжности

Администратор:
Гергана Аврамова
Любомир Георгиев
(academic.positions@uni-sofia.bg)

Помощ Проверка за уникалност и плагиатство
ПОМОЩ ЗА РАБОТА С МУДЪЛ И СУСИ

Администратор:
Мудъл Администратор
(elearn@uni-sofia.bg)
ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИИ

Администратор:
Мудъл Администратор
(elearn@uni-sofia.bg)