Новини от сайта

Използване на Средата за Електронно Обучение и Научния Портал на СУ

Използване на Средата за Електронно Обучение и Научния Портал на СУ

от Мудъл Администратор -
Number of replies: 0

До Деканите на Факултети,
Директорите на Департаменти и Самостоятелни звена
на СУ „Св. Климент Охридски”
София

Относно: Използване на Средата за Електронно Обучение и Научния Портал на СУ

Уважаеми колеги,

С настоящото писмо ви напомняме, че можете да използвате в своята дейност следните общо университетски услуги, поддържани от УИЦ:

За целта трябва да определите по един администратор от всеки факултет, департамент или звено, който да отговаря за всяка услуга. Администраторите ще имат пълни права в съответния сегмент да създават структури, предварително обсъдени и одобрени от звеното ви, да публикуват и да дават права на останалите потребители.
Моля, изпратете координати на избраните от вас служители за администратори: име, потребителски акаунт в
LDAP (СУСИ) и e-mail адрес, на администраторите на услугите в УИЦ(elearn@uni-sofia.bg и research@uni-sofia.bg съответно).

Защо да използваме повсеместно в СУ тези две услуги:

Световната класация на университетите за 2010 -2011, публикувана от списание "Times Higher Education" използва нова методология, която не оценява толкова високо репутацията и наследството, както в предишни години, като отдава по-голяма тежест на постиженията в три основни мисии на университетите - изследвания, обучение и трансфер на знания. Включени са 13 различни индикатори на успеха, в пет категории.

Теглата са както следва:

* Обучение – средата за обучение – 30 процента
* Цитирания – нормализирана оценка за влиянието на изследванията - 32.5 процента
* Изследвания – обем, приходи и репутация – 30 процента
* Международен микс – коефициенти за преподаватели и студенти – 5 процента
* Индустриални доходи - измерва трансфера на знания - 2.5 процента

Очевидно е, че масовото използване на тези две услуги ще подобри индикаторите на успеха на СУ в първите три категории.

Красен Стефанов

Директор на УИЦ

12.10.2010
София

 

(Редактирано от Добрин Ташев - оригинално мнение Wednesday, 23 January 2013, 13:28)