Тема Име Описание
Файл Методическо ръководство за проектиране и провеждане на електронно дистанционно обучение в Софийски университет

Методическо ръководство за проектиране и провеждане на електронно дистанционно обучение в Софийски университет
Автор: проф. д-р Румяна Пейчева

Модул 1. Технологично подпомагане на провеждането на академични курсове в електронна среда Мудъл. Файл Презентация 1: Среди (системи) за управление на обучението

Презентация 1: Среди (системи) за управление на обучението

Файл Презентация 2: Среди за ЕО с отворен достъп

Презентация 2: Среди за ЕО с отворен достъп

Файл Презентация 3: Среда за ЕО Мудъл (Moodle)

Презентация 3: Среда за ЕО Мудъл (Moodle)

Файл Презентация 4: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Презентация 3.1: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Файл Презентация 5: Създаване на (празен) курс

Презентация 6: Създаване на курс

Файл Презентация 6: Основни понятия - Ресурси, Дейности, Блокове

Презентация 4. Основни понятия - Ресурси, Дейности, Блокове

Файл Презентация 7: Записване на участници в курса и връзка с тях

Презентация 7: Записване на участници в курса и връзка с тях

Модул 2. Предоставяне на учебни материали за академичен курс в електронна среда Мудъл. URL Запис на уебинар "Качване и работа с ресурси в онлайн курса в Мудъл" 20.03.2020, 11 часа
URL Запис на уебинар "Качване и работа с ресурси в онлайн курса в Мудъл", 20.03.2020 15 часа
Файл Споделени бележки с въпроси и отговори от уебинарите на 20.03.2020 г.
Файл Презентация 8: Структуриране на курс. Добавяне на Ресурси.

Презентация 8: Структуриране на курс. Добавяне на Ресурси.

URL Предоставяне на учебни материали за академичен курс в електронна среда Мудъл 2.6
Модул 3. Подпомагане на учебни дейности в академичен курс чрез електронна среда Мудъл. Файл Презентация 9: Създаване и добавяне на дейности в среда Мудъл

Презентация 9: Създаване и добавяне на дейности в среда Мудъл

URL Работа с модул "Задание" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика
URL Работа с модул "Речник" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика
URL Работа с модул "Урок" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика
URL Работа с модул "Форум" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика
URL Работа с модул "Уики" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика
URL Запис на уебинар "Инструменти за организиране на групова дейност", 27.03.2020 16 часа
Файл Споделени бележки с въпроси и отговори от уебинара "Инструменти за организиране и управление на груповата дейност на студентите в Мудъл", 27.03.2020 г., 16:00 часа
URL Запис на уебинар "Инструменти в Мудъл за текущо (формиращо и сумативно) оценяване", 31.03.2020, 16 часа
Модул 4. Технологични средства за комуникация и обратна връзка с участниците в академичен курс посредством електронна среда Мудъл. Файл Презентация 10: Средства за комуникация и обратна връзка с участниците в курс

Презентация 10: Средства за комуникация и обратна връзка с участниците в курс

URL Запис на уебинар "Комуникация и колаборация с онлайн студенти", 23.03.2020 11 часа
URL Запис на уебинар "Комуникация и колаборация с онлайн студенти" 15 часа
Файл Споделени бележки с въпроси и отговори от уебинарите
Модул 5. Създаване и използване на тестове в Мудъл. Файл Презентация 11. Оценяване с Рубрики (Критерии с нива)

Оценяване с Рубрики (Критерии с нива)

Файл Примерна рубрика - Оценяване на презентация

Примерна рубрика - Оценяване на презентация

Файл Презентация 12. Създаване на рубрики в Мудъл
Файл Презентация 13. Създаване и използване на тестове в Мудъл

Презентация 11: Създаване и използване на тестове в Мудъл

URL Работа с модул "Тест" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика
URL Запис на уебинар "Оценяване с рубрики и тестове", 3.04.2020, 16 часа
URL Запис на уебинар "Оценяване с рубрики и тестове", 04.04.2020 г., 11:00 ч.
Модул 6. Виртуална класна стая в Мудъл Файл Виртуална Класна Стая - Въведение
Файл BigBlueButton – виртуална класна стая. Създаване, основни настройки и възможности.
Файл Jitsi – виртуална класна стая. Създаване, основни настройки и възможности.
Файл Кратко ръководство за използване на Виртуална класна стая в Мудъл

Кратко ръководство за използване на Виртуална класна стая в Мудъл

Автор: доц. Калоян Харалампиев, Философски факултет

URL Записа на уебинар "Виртуална класна стая в Мудъл" 26.03.2020 г., 16:00 часа
Файл Споделени бележки с въпроси и отговори от уебинара Виртуална класна стая на 26.03.2020 г., 16:00 ч.
Модул 7. Използване на модул за превенция на плагиатство URL Запис на уебинара "Педагогически и технологични подходи към справяне с плагиатството и подмяна на самоличността на студента по време на онлайн изпити (27 май 2020)"

В рамките на уебинара, проведен на 27 май 2020 чрез платформата Teams, са представени различни аспекти (включително нормативни) на феномена плагиатство, направена е демонстрация за работа със системата за превенция на плагиатство, интегрирана в университетската среда за електронно обучение, и са разгледани различни педагогически и технологични подходи към справяне с плагиатството и подмяна на самоличността на студента по време на онлайн изпити.

Файл Използване на модул в Мудъл за превенция на плагиатство - ръководство за преподаватели
Файл Използване на модул в Мудъл за превенция на плагиатство - ръководство за студенти
Модул 8. Авторски права и лицензи за творческо споделяне. Библиографски цитирания, Нет етикет. Файл Авторски права. Закон за авторското право и сродните му права

Авторски права. Закон за авторското право и сродните му права

Файл Лицензи за творческо споделяне

Лицензи за творческо споделяне

Файл Анти-плагиатство

Анти-плагиатство

Файл Технологични средства за защита

Технологични средства за защита

Файл Нетикет
URL Автоматично генериране на цитиране

Автоматично генериране на цитати

Модул 9. Оценъчни скали, комплексно оценяване, изпитване и формиране на крайна оценка в Мудъл Файл Оценъчни скали, комплексно оценяване, изпитване и формиране на крайна оценка в Мудъл
URL Запис на уебинар "Комплексно оценяване", 9.04.2020 г., 16:00
Файл Споделение бележки с въпроси и отговори от уебинар "Комплексно оценяване", 09.04.2020 г.
Модул 10. Всичко за Teams във ВУЗ ( доц. Тодор Ялъмов, СтФ ) URL Връзка за включване в обучението

 За да се включите в един или повече от тези уебинари е необходимо: 

Да си инсталирате приложението Microsoft Teams от адрес:  https://products.office.com/bg-bg/microsoft-teams/download-app . Приложението е налично и за мобилни телефони!  Да стартирате приложението Microsoft Teams и да въведете в него вашите служебни потребителско име и парола за Office365 (например iivaon@office365faculty.uni-sofia.bg ).

ИЛИ

Да използвате браузер (само един от двата: Microsoft Edge или Google Chrome)
и да влезете като нерегистриран в платформата потребител с имена, които Вие подадете при влизане.

URL Запис на уебинара
Модул 11. Работа със студенти, задачи и обратна връзка ( доц. Тодор Ялъмов, СтФ) URL Запис на уебинара от 21 май
Допълнителни безплатни услуги, които университетите могат да използват като част от наличните за тях лицензи на Microsoft 365 Файл Допълнителни безплатни услуги на Microsoft 365
URL Запис на уебинара от 26.05.2020 г. част 1
URL Запис на уебинара от 28.05.2020 г. част 2
Файл Въпроси и отговори
URL Запис от уeбинара на 02.06.2020 г.
Модул 12. Провеждане на сигурни изпити в Мудъл Файл Safe Exam Browser. Какво е? Изтегляне. Инсталация
Файл Конфигуриране на тест със Safe Exam Browser
Файл Решаване на тест със Safe Exam Browser
Файл Инсталационнен файл на Safe Exam Browser, версия 3.0.1.163 (актуално към 05.08.2020 г.)
URL Връзка към уебсайта на Safe Exam Browser за изтегляне на файла
Страница Указания за практически занятия със Safe Exam Browser (SEB)
Работа с MS Teams Файл Запис от уебинар на тема "Secure Remote Work" 24. 11. 2020 г.

По време сесията, бяха разгледани следните теми:

  • Възможности за управление на потребителските акаунти в Office 365- Identity Planning
  • Teams функционалности за отдалечена работа
  • Защита на потребителските акаунти и фирмените данни - Securing remote work

Лектор:  Александър Саад

Crayon Bulgaria

URL Запис от уебинар тема "Teams for Education" 25.11.2020 г.
Модул 13. Работа във виртуални гишета на СУ Файл Ръководство за работа във Виртуални гишета на СУ
Файл Поставяне на коментар в PDF след сканиране на документ
Файл Поставяне на коментар в PDF, който е създаден от Microsoft Word текстов документ
Файл Видео урок за коментар с бележка след сканиране в Adobe Acrobat reader DC
Файл Видео урок за коментар с бележка в Adobe Acrobat reader DC
Модул 14. Записване на студенти при сливане курсове Файл Записване на студенти при сливане на курсове в
Файл Сливане на реални дисциплини в СУСИ

Водещ семинара: Митко Янчев, ФМИ

Модул 15. Архивиране и възстановяване на курс в Мудъл Файл Архивиране и възстановяване на курс в Мудъл
Модул 16. Използване на системата за засичане на плагиатство през системата за електронно обучение Файл Уебинар за новостите в системата, 18.02.2021
Добри практики при ръководство и менторство на докторанти Файл Presentation prof. Michael Byram,
Файл Presentation prof. Vitanov
Избор на подходящи научни списания за публикуване URL Уебинар за избор на подходящи научни списания за публикуване, 21.10.2021 г.

 

Файл Избор на подходящи списания

д-р Савина Кирилова, Университетска библиотека, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Уникално идентифициране на автори URL Уебинара за уникално идентифициране на автори, 4.11.2021 г.
Файл Идентифициране на автори

д-р Савина Кирилова, Университетска библиотека, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Онлайн семинар за подготовка на риск-регистър URL Онлайн семинар за подготовката на риск-регистъра

Водещ семинара: проф. Цветан Давидков, Стопански факултет

Файл Сценарий-11-02-21